สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

กิจกรรมสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพรสงกรานต์ 2565

วันที่ 15 เมษายน 2565 นำโดย พระครูวินัยสารธรรม เจ้าคณะตำบลโพนทัน พร้อมด้วย นายยุทธนา การินทร์ สจ.อำเภอคำเขื่อนแก้ว / นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน / ส.อบต.โพนทัน และ ผู้นำชุมชน ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรผู้เฒ่าผู้แก่ชาวบ้านหมู่ที่ 1,2,3,4,5 ชาวตำบลโพนทัน เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ และแสดงออกถึงความเคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันภายในชุมชน

[ 15-04-2565 ] Hits:14

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จำนวน 4 จุด

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จำนวน 4 จุด ในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

[ 11-04-2565 ] Hits:13

ออกตรวจตามจุดปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม รองนายก อบต.โพนทัน / ส.อบต.โพนทัน ได้ออกตรวจตามจุดปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 รวมทั้งมอบสิ่งของน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 จุดบริการ ผลการตรวจตามจุดต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

[ 11-04-2565 ] Hits:262

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดเก็บขยะตามแนวถนนแจ้งสนิทในพื้นที่ตำบลโพนทัน เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม รองนายก อบต.โพนทัน / เลขา อบต.โพนทัน / ส.อบต. / ผู้นำชุมชน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดเก็บขยะตามแนวถนนแจ้งสนิทในพื้นที่ตำบลโพนทัน เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์...

[ 08-04-2565 ] Hits:19

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

หนังประโมทัย ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

      ในเรื่องราวประวัติความเป็นมาของหนังประโมทัยนั้น ปรากฏว่าไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหลักฐานที่แน่นอน จะมีเพียงแต่ข้อสันนิษฐานและคำบอกเล่าสืบต่อกันมามีข้อสันนิษฐานบางแห่งว่า หนังตะลุงภาคอีสาน เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2468 จากการเลียนแบบหนังตะลุงคณะที่ไปจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางแห่งสันนิษฐานว่า เกิดจากการที่ชาวอีสานเดินทางไปทำงานและอยู่อาศัยทางภาคกลางและได้เห็นหนังตะลุงภาคใต้ที่ชาวใต้นำขึ้นมาแสดงที่กรุงเทพฯ เลยจำแบบอย่างมาดัดแปลงให้เข้ากับท้องถิ่นของตนเอง และในที่สุด ก็เริ่มมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

[ 01-03-2565 ] Hits:64

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ