กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวเพียรฤดี เวฬุวนารักษ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

099163-6497

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ