เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์และติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไม่น้อยกว่า 10 เมตร)

วันพฤหัสบดี, 25 พฤษภาคม 2566 15:05
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์และติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไม่น้อยกว่า 10 เมตร) ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ