Hot News :
กองช่าง

นายสมภาร พายุบุตร

ผู้อำนวยการกองช่าง

095-5142821

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายวิศิษฎ์ ดลสุข

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

045-979-756

นายปรินทร พลโยธา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

045-979-756

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ