Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 - องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทันในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายเดชศักดิ์ คานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

[ 16-05-2567 ] Hits:87

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(พิษสุนัขบ้า) ประจำปี 2567

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(พิษสุนัขบ้า) ประจำปี 2567

[ 23-04-2567 ] Hits:159

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านน้ำเกลี้ยง ประจำปี 2567

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 ณ วัดบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

[ 09-04-2567 ] Hits:252

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านสำโรง ประจำปี 2567

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านสำโรง ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 ณ วัดบ้านสำโรง ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

[ 09-04-2567 ] Hits:167

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

หนังประโมทัย ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

      ในเรื่องราวประวัติความเป็นมาของหนังประโมทัยนั้น ปรากฏว่าไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหลักฐานที่แน่นอน จะมีเพียงแต่ข้อสันนิษฐานและคำบอกเล่าสืบต่อกันมามีข้อสันนิษฐานบางแห่งว่า หนังตะลุงภาคอีสาน เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2468 จากการเลียนแบบหนังตะลุงคณะที่ไปจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางแห่งสันนิษฐานว่า เกิดจากการที่ชาวอีสานเดินทางไปทำงานและอยู่อาศัยทางภาคกลางและได้เห็นหนังตะลุงภาคใต้ที่ชาวใต้นำขึ้นมาแสดงที่กรุงเทพฯ เลยจำแบบอย่างมาดัดแปลงให้เข้ากับท้องถิ่นของตนเอง และในที่สุด ก็เริ่มมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

[ 24-11-2565 ] Hits:1820

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ