สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ขอเชิญชวน ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ขอเชิญชวน ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดบ้านโพนทัน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 พบกับ กิจกรรม 1.การประกวดนางนพมาศสายรุ้ง 2.การประกวดกระทงสวยงาม 3.ชุดการแสดง / ศพด.บ้านโพนทัน / น้องๆนักเรียนในเขตตำบลโพนทัน การประกวดนางนพมาศสายรุ้ง รางวัลการประกวดดังต่อไปนี้ - รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 เงินสด...

[ 03-11-2566 ] Hits:28

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ผู้แทนจากสภาอบต.โพนทัน จำนวน 3 คน (นายเมียน เจริญรัมย์...

[ 30-10-2566 ] Hits:20

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ปลัดอบต. ผู้แทนจากสภาอบต.โพนทัน จำนวน 3 คน (ประธานสภาฯ...

[ 16-10-2566 ] Hits:38

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

วันอังคาร ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วน ทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการผู้แทนประชาคม จำนวน 3 คน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน...

[ 10-10-2566 ] Hits:41

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

หนังประโมทัย ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

      ในเรื่องราวประวัติความเป็นมาของหนังประโมทัยนั้น ปรากฏว่าไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหลักฐานที่แน่นอน จะมีเพียงแต่ข้อสันนิษฐานและคำบอกเล่าสืบต่อกันมามีข้อสันนิษฐานบางแห่งว่า หนังตะลุงภาคอีสาน เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2468 จากการเลียนแบบหนังตะลุงคณะที่ไปจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางแห่งสันนิษฐานว่า เกิดจากการที่ชาวอีสานเดินทางไปทำงานและอยู่อาศัยทางภาคกลางและได้เห็นหนังตะลุงภาคใต้ที่ชาวใต้นำขึ้นมาแสดงที่กรุงเทพฯ เลยจำแบบอย่างมาดัดแปลงให้เข้ากับท้องถิ่นของตนเอง และในที่สุด ก็เริ่มมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

[ 24-11-2565 ] Hits:1101

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ