สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์หนังประโมทัย ประจำปี 2565

?️ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ▶️ นายเดชศักดิ์ คานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์หนังประโมทัย ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน/ปลัดอำเภอคำเขื่อนแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร/ผู้บริหารการศึกษา/ส อบต./ผู้นำชุมชุน/นักเรียนจากโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์/โรงเรียนบ้านสำโรง และโรงเรียนบ้านโพนทัน จำนวน 70 คน เข้าร่วมโครงการฯ ✅โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่น และนำมาต่อยอดให้เป็นทุนทางวัฒนธรรม นำมาสร้างเป็นอาชีพให้เกิดรายได้ ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจท้องถิ่น

[ 03-08-2565 ] Hits:41

กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม ส.อบต. / ผู้นำชุมชน / อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล. ) ตำบลโพนทัน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เราทำความดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (...

[ 25-07-2565 ] Hits:26

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๐ พรรษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม ปลัด อบต.โพนทัน / รองนายก อบต.โพนทัน / เลขา อบต.โพนทัน / ส.อบต. / ผู้นำชุมชน / คณะครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรง และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้เข้าร่วมโครงการ "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๐ พรรษา...

[ 22-07-2565 ] Hits:49

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

หนังประโมทัย ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

      ในเรื่องราวประวัติความเป็นมาของหนังประโมทัยนั้น ปรากฏว่าไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหลักฐานที่แน่นอน จะมีเพียงแต่ข้อสันนิษฐานและคำบอกเล่าสืบต่อกันมามีข้อสันนิษฐานบางแห่งว่า หนังตะลุงภาคอีสาน เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2468 จากการเลียนแบบหนังตะลุงคณะที่ไปจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางแห่งสันนิษฐานว่า เกิดจากการที่ชาวอีสานเดินทางไปทำงานและอยู่อาศัยทางภาคกลางและได้เห็นหนังตะลุงภาคใต้ที่ชาวใต้นำขึ้นมาแสดงที่กรุงเทพฯ เลยจำแบบอย่างมาดัดแปลงให้เข้ากับท้องถิ่นของตนเอง และในที่สุด ก็เริ่มมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

[ 01-03-2565 ] Hits:202

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ