Hot News :
กองคลัง

นางสมรัก ขันหล่อ

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางรื่นรมย์ ต้นจันทร์

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางวรัลยา วงษาซ้าย

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวมณัฎฐ์นันท์ ศรีลา

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โทร 045979756

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาคร ประกอบแสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.จุฑารัตน์ สีแสน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทร 045979756

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ