Hot News :
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมจิตร คำตะพันธ์

ประธานสภา
โทร. 08-0004-8379

นายอนุสรณ์ สุทธิวัฒน์

รองประธานสภา
โทร. 08-7279-3310

นางลัดดาวัลย์ เปรี่ยมนอง

เลขานุการสภา
โทร. 08-4429-6598

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเมียน เจริญรัมย์

ส.อบต. หมู่ที่ 1
โทร. 06-2913-0143

นางลัดดาวัลย์ เปรี่ยมนอง

ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร. 08-4429-6598

นายอนุสรณ์ สุทธิวัฒน์

ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทร. 08-7279-3310

นายอาทิตย์ แทบท้าว

ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร. 06-1065-8251

นายโกวิทย์ ทุ่มโมง

ส.อบต. หมู่ที่ 5
โทร. 06-4585-9897

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ