Hot News :

เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านกฤษนัย โพนทัน ถึงที่ นายอุดร ผิวอ่อน หมู่ที่ 1 บ้านโพนทัน ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

วันพุธ, 22 มีนาคม 2566 13:45
เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านกฤษนัย โพนทัน ถึงที่ นายอุดร ผิวอ่อน หมู่ที่ 1 บ้านโพนทัน ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ