สำนักปลัด

นายณรงค์วิทย์ บุญอนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด

091-796-6288

พนักงานส่วนตำบล

นางพัชรี สีแดงก่ำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

095-1864-385

นางสาวชลดา สิงห์ครุธ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทร 045762111

นายนนท์ชัย ขาวผิว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทร 045762111

สิบเอกธเนศพล บุรินทร์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

087-655-0918

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายศรันย์กร ดลสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร 045762111

นางเพลินจิต ศรีวิสุทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร 045762111

นายวรวุฒิ ปกป้อง

พนักงานขับรถขยะ

โทร 085-071-9095

นายวิศวะ กกแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

โทร 045762111

นายกฤตภาส ติ่งทอง

คนงานทั่วไป

โทร 062-585-4311

นางณัชชา พันเลิศ

นักการภารโรง

โทร 045762111

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ