Hot News :

ประกาศ/คำสั่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ) และ (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561)

วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2566 14:52
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ) และ (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561) ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. พ.ศ.2566

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ