Hot News :

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดี, 30 กันยายน 2564 09:14
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ 2565 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ