Hot News :

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันอังคาร, 02 พฤศจิกายน 2564 17:12

      องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ได้จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ