Hot News :

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2567 09:53
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ