Hot News :

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2566 14:26
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ