Hot News :

รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคาร, 05 เมษายน 2565 16:21
รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ประกาศ ณ วันที่ 5 เม.ย. 65

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ