Hot News :

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากสามแยก บ้านนางสำราญ ผิวอ่อน ถึงสายที่นานางบัวสา จิตทวี หมู่ที่ 5 บ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

วันพฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2567 15:32
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากสามแยก บ้านนางสำราญ ผิวอ่อน ถึงสายที่นานางบัวสา จิตทวี หมู่ที่ 5 บ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ