การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ องค์หารบริหารส่วนตำบลโพนทัน โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันจันทร์, 21 มีนาคม 2565 15:49
การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ องค์หารบริหารส่วนตำบลโพนทัน โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศ ณ.วันที่ 21 มีนาคม 2565

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ