Hot News :

การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของ องค์หารบริหารส่วนตำบลโพนทัน โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันจันทร์, 22 เมษายน 2567 11:21
การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของ องค์หารบริหารส่วนตำบลโพนทัน โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ