การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของ องค์หารบริหารส่วนตำบลโพนทัน โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันพุธ, 05 เมษายน 2566 14:48
การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของ องค์หารบริหารส่วนตำบลโพนทัน โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ