ประกาศ อบต.โพนทัน เรื่องขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT ) เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.โพนทัน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์, 30 มกราคม 2566 10:47
ประกาศ อบต.โพนทัน เรื่องขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT ) เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.โพนทัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ