เรื่อง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

วันอังคาร, 10 ตุลาคม 2566 14:30
วันอังคาร ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วน ทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการผู้แทนประชาคม จำนวน 3 คน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผลการประชุม จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจะนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาฯพิจารณาต่อไป ในวันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ