โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชน ประจำปี 2566

วันศุกร์, 15 กันยายน 2566 09:48
วันที่ 15 กันยายน 2566 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม รองนายก อบต.โพนทัน / ส.อบต.โพนทัน / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / กลุ่มสตรี / กลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชน ได้ออกทัศนศึกษาดูงาน ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการแพทย์แผนไทย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาดูงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ