โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะหรือสิ่งปฎิกูล ประจำปี 2566

วันอังคาร, 05 กันยายน 2566 15:30
วันที่ 5 กันยายน 2566 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม รองนายก อบต.โพนทัน / เลขา อบต.โพนทัน / ส.อบต. / ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ รพ.สต. / ผอ.โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ / ผอ.โรงเรียนบ้านโพนทัน / ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) / ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลโพนทัน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทันทุกคน ได้เข้าร่วมอบรม " โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะหรือสิ่งปฎิกูล ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายในการจัดการขยะและให้ประชาชนในเขตตำบลโพนทัน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะเพื่อนำไปสู่การจัดการขยะที่ถูกต้อง ณ วัดบ้านโพนทัน ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ