องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดี, 20 เมษายน 2566 11:37
วันที่ 20 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 วัดบ้านสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทัน เพื่อออกให้บริการแก่ประชาชนนอกสถานที่ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้บริการประชาชนในด้านการรับชำระภาษี รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อบต.โพนทัน, สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเขื่อนแก้ว, รพ.สต.โพนทัน, กศน.ตำบลโพนทัน, คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาฯ, คณะกรรมการพัฒนาฯ อบต.โพนทัน และประชาชน ตำบลโพนทัน ผลที่ได้คือได้ให้บริการประชาชนครอบคุลมภารกิจงานของหน่วยงาน และนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสู่การวางแผนการพัฒนาตำบลโพนทัน ต่อไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ