ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง

วันศุกร์, 08 เมษายน 2565 16:08
วันที่ 18 เม.ย. 2565 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายกอบต.โพนทัน ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนมอบนโยบายส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริตในการทำงานให้มีความโปร่งใสและรัดกุมตามระเบียบของทางราชการ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ