Hot News :

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงวัย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

วันเสาร์, 15 เมษายน 2566 13:32
วันที่ 13 -15 เมษายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน นำโดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน / รองนายก / ส.อบต.โพนทัน / ผู้นำชุมชน / พนักงานจ้างเหมาบริการและผู้สูงวัยในเขตตำบลโพนทัน ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงวัย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย และแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันและกันภายในชุมชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ