เรื่อง ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลโพนทัน

วันเสาร์, 22 ตุลาคม 2565 10:35
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลโพนทัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2565 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกอบต.โพนทัน, รองนายกอบต.โพนทัน, เลขานุการนายกอบต.โพนทัน, ปลัดอบต.โพนทัน, สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ได้แก่ สมาชิกสภาอบต.โพนทัน ทุกคน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโพนทัน ทุกคน ผู้แทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ จำนวน 3 คน อสม.ทุกหมู่บ้าน สมาชิก อปพร. จำนวน 2 คน และประธานกลุ่มสตรี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ