เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2566 09:41
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกอบต.โพนทัน (ประธานกรรมการ), รองนายกอบต.โพนทัน, เลขานุการนายกอบต.โพนทัน, ปลัดอบต.โพนทัน, รองประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ, สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผอ.โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์, ผอ.โรงเรียนบ้านโพนทัน, ผอ.รพ.สต.โพนทัน, ผู้แทนประชาคมทั้ง 5 หมู่ และหัวหน้าสำนักปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ