Hot News :

เรื่อง นโยบายการปฎิบัติงานของบุคลากร อบต.โพนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

วันอังคาร, 17 มกราคม 2566 13:51
เรื่อง นโยบายการปฎิบัติงานของบุคลากร อบต.โพนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ