Hot News :

ขอรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปี 2567 ในรอบระยะเวลา 6 เดือน(1ตุลาคม 2566-31มีนาคม2567)

วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2567 16:05
ขอรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปี 2567 ในรอบระยะเวลา 6 เดือน(1ตุลาคม 2566-31มีนาคม2567)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ